Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies perquè puguem millorar la seva experiència en els nostres llocs. close

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.gretaandthefibers.com és propietat de MARGARITA APARICIO MORELL amb DNI 38061416G i adreça fiscal a REC 60 4º1ª; 08003 BARCELONA.

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre MARGARITA APARICIO MORELL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

MARGARITA APARICIO MORELL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, MARGARITA APARICIO MORELL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és publicitar i ofertar cabdells, fibres i accessoris.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de MARGARITA APARICIO MORELL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, MARGARITA APARICIO MORELL informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, MARGARITA APARICIO MORELL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça REC 60 4º1ª; 08003 BARCELONA o mitjançant el correu electrònic pedidos@gretaandthefibers.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb MARGARITA APARICIO MORELL al telèfon d'atenció al client 616.042.332 o mitjançant el correu electrònic pedidos@gretaandthefibers.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent MARGARITA APARICIO MORELL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, MARGARITA APARICIO MORELL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. MARGARITA APARICIO MORELL disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint l'establiment de MARGARITA APARICIO MORELL, al servei de postvenda, per correu electrònic a pedidos@gretaandthefibers.com o als punts establerts pel mateix proveïdor . En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d'atenció al client 616042332 o mitjançant el correu electrònic pedidos@gretaandthefibers.com.

preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

No ens fem responsables de possibles costos de duanes, despeses de tramitació o qualsevol altre càrrec extra que pugui emetre el territori de destinació.

enviaments

Totes les comandes s'enviaran a través de CORREOS com enviaments certificats.

La mercaderia s'enviarà en un termini màxim de 7 dies, sempre que les condicions climatològiques permetin l'elaboració del producte. En el cas de retard de l'enviament sigui superior a 5 dies s'informarà al destinatari.

Els paquets s'envien sempre certificats.

Enviament a domicili, lliurament sota signatura del destinatari.

Preu amb IVA inclòs, preu per enviament.

L'import de l'enviament serà calculat automàticament en actualitzar la cistella de la compra.

La direcció d'enviament serà les que s'indiqui a la comanda, de manera que si és incorrecta no ens fem responsables de reemplaçar la comanda si el paquet es perd.

No ens fem responsables dels possibles costos de duanes, despeses de tramitació o qualsevol altre càrrec extra que pogués emetre el país destí.

Si prefereixes qualsevol altra modalitat d'enviament o destins, si us plau posa't en contacte amb nosaltres a pedidos@gretaandthefibers.com

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

 Transferència Bancària (només enviaments nacionals)

En cas de triar la transferència o ingrés bancari s'ha de fer una reserva de la comanda durant 7 dies hàbils. Un cop transcorregut el termini si no s'ha efectuat el pagament s'entendrà que el client renuncia a la comanda i serà cancel·lat.

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de MARGARITA APARICIO MORELL.

És molt important que en fer la transferència indiqui a l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència per correu electrònic pedidos@gretaandthefibers.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, MARGARITA APARICIO MORELL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra del mateix.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec del client.

 Contra reemborsament (només enviaments nacionals)

Si ho desitja podem enviar-li la seva comanda contra reemborsament, el qual abonarà a la recepció del mateix sense despeses per a vostè, ja que MARGARITA APARICIO MORELL corre amb les despeses derivades d'aquesta forma de pagament.

 Paypal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a Paypal. http://www.paypal.com.

MARGARITA APARICIO MORELL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 30 dies, a partir del dia següent a la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per MARGARITA APARICIO MORELL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que MARGARITA APARICIO MORELL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, MARGARITA APARICIO MORELL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. MARGARITA APARICIO MORELL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per MARGARITA APARICIO MORELL dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat. En el cas que MARGARITA APARICIO MORELL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposa d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 616042332, dirigint-se al correu electrònic pedidos@gretaandthefibers.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal REC 60 4º1ª; 08003 BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

- La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a MARGARITA APARICIO MORELL, a l'adreça REC 60 4º1ª; 08003 BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, chequearemos seu estat. En el moment en que comprovem que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

- Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

MARGARITA APARICIO MORELL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de MARGARITA APARICIO MORELL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi de aquesta quantitat.

- Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant MARGARITA APARICIO MORELL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

La MARGARITA APARICIO MORELL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de MARGARITA APARICIO MORELL està situat al REC 60 4º1ª; 08003 BARCELONA o mitjançant el correu electrònic pedidos@gretaandthefibers.com.

Jurisdicció

Així mateix, MARGARITA APARICIO MORELL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. MARGARITA APARICIO MORELL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.